Kerala Travel Blog & Malayalam Short Stories by SHiBiN

Tag archive

Malayalam Novel

Forest- a smilling Yakshi
Malayalam Stories

Forest- a smilling Yakshi

+കാട് ശേരികും ഒരു യക്ഷിയെ പോലെയാണ്, മലയാറ്റുർ രാമകൃഷ്ണന്റെ യക്ഷി എന്ന നോവലിലെ യക്ഷിയെ പോലെ. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നനവാർന്ന മുടികെട്ടും ചുറ്റി പുഴ … Keep Reading

error: Content is protected !!
Go to Top